Category: Парижки мирен договор

Необходимост от употреба на български език в отговорите на този текст.

Текстът може да бъде виждан като сведение на факти от Парижкия мирен договор през 1856 г., който сложи край на Кримската война. Този договор се понесе от страните-победители и имаше….