Category: Синопсис Software Integrity Group

Изместване на заглавието. Максимум 16 думи.

Вашата мисия е да проектирате и развивате платформа, която подпомага развитието и управлението на софтуерни приложения. Тъй като се предлага за множество клиенти, включително големи технологични компании, важно е платформата….