Category: Технологични постижения и изкуствен интелект

Изпълнителна власт: Пълен доклад за положението на икономиката, включващ Grok.

Текстът трябва да бъде разделен на логични параграфи, за да се обработи по-лесно. 1. Началото на текста, което съдържа информация за езика, изискван от потребителя. 2. Информация за компанията Oracle….