Category: Устойчиво развитие 2030

Изпълнете тези стъпки, за да решите проблема ви с електронната поща.

План за устойчиво развитие 2030 е глобална програма за устойчиво развитие, приета от Организацията на Обединените нации през 2015 г. Целта на програмата е да мобилизира усилията на всички страни….