Category: TERT – Теломеразата TERT

Заглавие: Обяснение на най-силното правило за използване на български език.

Този текст съдържа информация за изследване на теломеразата TERT, която е важна за регулацията на клетъчния цикъл и растежа на клетките. Знае се, че TERT е отговорна за поддържането на….