Не е необходимо да бъде закупен iPhone 92 за да се използва програмата на Apple.

Първото умение, което трябва да научите, е как да използвате функцията си за записване на разговори. Това ви позволява да записвате всичко, което ви интересува, без да прекъсвате разговора. В този случай записвате информацията за Apple ID -xxx-. Това е важно, защото в случай на проблеми с плащания или мошеничество, имате доказателство за разговора си с продавача.

След като записвате разговора, в съответствие с GDPR, трябва да го защитите, за да не бъде достъпен за непозволените лица. Apple е компания, която предлага много продукти и услуги, които използваме всекидневно. Например, аз самата много ползвам iPhone, който ми предоставя достъп до моя Apple ID -xxx-. Затова е важно да го защитяваме и да не споделяме информация за него с непознати.

В сегашната дигитална епоха е важно да се грижим за сигурността на нашата лична информация. Вече през 2021 г. сме свидетели на много случаи на измами и хакерски атаки, затова е важно да сме осведомени и да се грижим за собствената си защита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *