Ключовата роля на изкуствения интелект за поверителност в iOS 18: локална обработка на данните.

Този текст обсъжда предимствата и ограниченията на локалната обработка на функциите на изкуствения интелект, както и необходимостта от облачна поддръжка за някои от най-сложните функции. Apple се фокусира върху локалната обработка на изкуствения интелект, което може да доведе до по-бързи отговори и поверителност за потребителите. В сравнение, Galaxy AI на Samsung и Google Gemini съчетават както локални, така и облачни възможности за изпълнение на функции на изкуствения интелект. Изглежда, iOS 18 ще включва подобрения в областта на изкуствения интелект, включително възможности за търсене, Siri и редактиране на изображения.

Apple ще представи iOS 18 и новите възможности за изкуствен интелект на своята Световна конференция за разработчици (WWDC), която ще се проведе от 10 до 14 юни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *