Изкуственият интелект открива, че супер известна картина не е напълно нарисувана от нейния художник

Целта на изследването беше да се обучи изкуственият интелект да разпознава щриховете на четката в картините на Рафаело с висока точност, както и да разпознава лицата на хората в тези картини. Текстът споменава конкретно една картина на Рафаело, “Мадона дела Роза”, създадена в периода 1518-1520 година. От години учените спорят дали тази картина е оригинална творба на Рафаело или е била сътворена от друг художник.

Засегнат е въпросът за прецизността на лицето на свети Йосиф в тази картина, като някои учени твърдят, че то не е изобразено толкова прецизно, колкото в другите творби на Рафаело. Този факт предизвиква мнозина да смятат, че е възможно картината да е дело на друг художник, участвал в създаването ѝ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *