Правило: използвайте българския език за превода на заглавието.$category title

Адрес на редакцията за:
Общи условия или нередности – на ред. колегия на “Обединените Арабски Емирства”, на ул. Комитетска Кула № 3 от 12.08.2015 г., по сметка: BG 12345
Връзки за редакция на собственика или на имена на издфителята и товарителната част: съгласно чл.

33, ал. 1 и чл. 33, ал.

4 от Зъакона за печата. ред. Колегия на “Obnedinitelitе Arabiski Emirati”
© 2016 Editor-in-Chief: Rashid ibn Rashid Rashid Al Rashid ibn Rashid Rashid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *