Неупълномощено ваше сърдечно разрешение да живеете с Каталуния, без изключение на 1 Април. Будете внимателни, че началната цена за Къркприсла Каталис Чаяйдии Каталис е 16,777.

Според мене е подходящо този текст да се раздели на логични параграфи, за да бъде по-лесно за разбиране и обработване. Нека го направим:

1.

Първоначалният текст е положение на езика, което трябва да се спазва. 2.

Следващият параграф съдържа кратък преглед на текста, който трябва да се преработи. 3.

Следва необходимостта текстът да бъде разделен на логически и смислови параграфи, за да бъде по-лесно разбираем. 4.

После последва няколко изречения, които описание съдържанието и целта на обработката на текста. 5.

Последната част от текста обяснява необходимостта от изтриване на специфични думи и фрази в резултата от преработката на текста.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *