Новата технология на NASA позволява скорост от 25 Mbps за ракетни мисии

Този текст се нуждае от превод на български език. Той е от JPL и разглежда възможността за използване на шум подобен на квазари, като източник на криптографски ключове за защита на данните. Предварителни изчисления сочат, че този метод би могъл да може да достигне скорости на предаване от 25 Mbps. Това е значително по-бързо от сегашните методи.

Проучването е публикувано в списание “Квантова наука и технологии” на 226-то издание. В него се разглеждат възможностите за използване на този метод в криптографията и в различни сфери на технологиите, които изискват поверителност и сигурност на данните. Изследването показва, че този метод може да бъде изключително полезен в бъдеще, особено във военните и банковите сфери. Това е първи стъпки в разработването на технологиите за квантова криптография.

Текстът засега действа като първа стъпка в научните изследвания, и представлява резултати от проведени експерименти. Сега са необходими допълнителни изследвания и тествания, за да се потвърди ефективността на метода и да се оптимизира за употреба в конкретни условия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *