Anthropic анонсира приложение за директен достъп до чатбота Claude за вашия iPhone и iPad

Подобно на ChatGPT на OpenAI, чатботът на Клод работи чрез обработка на големи количества текстови данни, за да разбира и генерира отговори, подобни на човешките. Архитектурата му се основава на техники за машинно обучение, включително големи езикови модели (LLM).

Компанията за изкуствен интелект твърди, че нейното приложение за iOS на Claude включва безпроблемно синхронизиране с уеб чатове, визуални възможности като използване на снимки от библиотеката, правене на нови снимки или качване на файлове, както и отворен достъп за потребители във всички планове. През март Anthropic обяви, че нейният езиков модел Claude 3 е надминал ChatGPT и Gemini на Google в различни критични индустриални показатели.

Според компанията, Claude 3 се е представил отлично в области, включващи разсъждения на ниво висшисти и многоезична математика и кодиране, наред с други показатели. Anthropic също така подчерта, че най-усъвършенстваната версия на Claude 3, наречена Opus, демонстрира способности, близки до човешките, особено при предоставянето на бързи отговори, което я прави подходяща за сложни и спешни задачи.

Приложението Claude за iPhone и iPad може да бъде изтеглено безплатно от App Store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *