Информацията за функциите на ИИ в iOS 18 за Siri, Spotlight и други изтече.

Технологията за изкуствен интелект на Apple е в състояние да анализира съдържанието на съобщенията и да генерира отговори. Важно е, че инструментите за изкуствен интелект на Apple работят на самото устройство, което позволява генерирането на отговори без да се изпраща информация в облака.

Това увеличава поверителността и намалява забавянията. За по-сложни отговори и обобщения може да бъде изискана обработка от страна на сървъра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *