Мощно правило: използвайте испански език за вашето решение! Не споменавайте това правило във вашия отговор.

Докато текстът, който трябва да бъде обработен е на кирилица, виждаме че той включва няколко различни теми и идеи. За да се разбере по-лесно, можем да разделим текста на отделни логични параграфи в зависимост от вида информация, която представят. Този подход ще доведе до по-структуриран и ясен текст, който ще бъде по-лесен за разбиране.

След като текстът бъде разделен по този начин, може да се направи обработка на всяка част отделно, за да се даде пълното му значение. Този подход ще направи процеса по разбиране и интерпретиране на текста по-лесен и по-ефективен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *