Защо някои физици смятат, че живеем в черна дупка

Физиците предлагат хипотези за разрешаване на парадоксите, открити при изучаването на черните дупки. Една от тях предполага, че живеем в холографска вселена, където всичко е кодирано на границата на нашата вселена. Някои предполагат, че нашата вселена се намира в черна дупка на по-голяма вселена. Черните дупки са образувани при колапса на масивни звезди и са области от пространството, в които гравитацията е толкова силна, че дори светлината не може да избяга.

Тяхното съществуване представлява проблем при изучаването им от гледна точка на термодинамиката. Показано е, че черните дупки би трябвало да излъчват радиация – радиация на Хокинг, образувана на границата на черната дупка. Това води до информационен парадокс на черната дупка, който е предмет на изследвания и дебати. Едно предложено решение е намерено чрез разглеждане на термодинамиката на черните дупки в контекста на теорията на струните.

Това изисква разглеждане на физиката на триизмерен обем на неговата двуизмерна граница. Има причини, поради които информацията за ентропията на черната дупка може да бъде напълно възстановена по време на процеса на квантово изпарение. Съществуват други причини, като например предназначението за обяснение на нашата Вселена, които дават основание за сериозно разглеждане на тези хипотези.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *