OpenAI не потвърди дали обучава Sora с видеоклипове от YouTube

Главният оперативен директор на OpenAI, Брад Лайткап, говори за потенциалните бизнес приложения на технологиите на изкуствения интелект по време на срещата на Bloomberg Technology Summit. В интервюто Лайткап не потвърди използването на видеоклипове от YouTube за обучението на Sora на OpenAI. Срещата на Bloomberg Technology Summit подтикна OpenAI да публикува публикация по въпроса за идентификацията на съдържанието за изкуствен интелект.

В нея се разисква необходимостта от система, която позволява на създателите да разбират и контролират къде се използва тяхното съдържание. Това включва възможността да се включват и отказват от обучението и използването на технологиите. Също така се разглежда и икономическият аспект на участието на съдържание в модели за изкуствен интелект.

Публикацията не отговаря на въпроса за използване на видеоклипове от YouTube, а се фокусира върху начините, по които OpenAI работи за подпомагане на създаването на стандарт за автентичност на съдържанието и идентифициране на съдържание, създадено с инструментите на OpenAI. Освен това, беше споменато, че OpenAI е използвала “над един милион” часа съдържание от YouTube в разрез с правилата на платформата, за да обучи GPT-4, въпреки че според доклада Google е направила същото за Gemini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *