NVIDIA Blackwell – новият високопроизводителен графичен процесор за игри и видео.

Този текст разкрива различни инвестиции, направени от @firstadopter, HSBC и Blackwell в NVIDIA. В този контекст се обсъжда делът на NVIDIA GB200 NVL36 и NVL72. Текстът също така се спира на обсъждането на други финансови показатели като NVIDIA GB200 и GB100.

Също така се отбелязва оказаната подкрепа на Grace Hopper за HBM3E технологията. Освен това, текстът разкрива различни аспекти на бизнеса на компаниите, които са инвестирали в NVIDIA, като HSBC и Apple.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *