Изменете този заглавен текст.

Този текст описва откритие на планетата WASP-193 b, която се намира на около 540 светлини години от нас. Планетата се намира в системата Kepler 51 d и е около 1200 пъти по-масивна от Земята.

WASP-193 b е планета с газова обвивка с температура около 1200 градуса Целзий. Според изследванията, тя има радиус от около 10 пъти по-голям от радиуса на Земята и с една отделена екзопланета се класифицира като “горещ Јупитер”.

Планетата обикаля около звездата WASP-193 в радиус от около 6,2 дни. WASP-193 b е открита с помощта на Wide Angle Search for Planets.

Планетата е открита от екип от астрономи, които използват метода на прехода на планетата пред светлината на звездата. WASP е проект, предназначен за откриване и изследване на екзопланети.

Тази планета е отговорна за нови изследвания и изследователите са се фокусирали върху нейната атмосфера и климатични условия. Според изследванията, условията върху WASP-193 b са твърде горещи, за да позволят живот на Земята.

Също така са изследвани и химическите съставки на атмосферата, като са открити следи от атомарен кислород. Това прави изследването на планетата още по-интересно за астрономите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *