Изработка на уебсайтове и оптимизация за търсачки в София, България

Този текст се състои от няколко изречения, които трябва да бъдат разделени по логичен начин. Въпреки че текстът започва с условие за използване на български език, няма нужда от тези инструкции. “text”: [“Juno ะฝะ…, “Next is the text…” ]

– Първо изречение, което започва с “Juno”
– Второ изречение, което започва с “Next is the text…”

Сега текстът е разделен на две логични части.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *