Търговският център “Apple Store” отвори 7 нови магазина в Китай.

Това съобщение изглежда като поредица от символи и знаци, които нямат смисъл на първо четене. Единствено изследването на признаците може да открие свързани между тях патерни или ключове за разкриване на съобщението. Макар и едно сравнително простиране, този тип кодиране често се използва за криптиране на информацията с цел защита от неоторизиран достъп.

Кодирането и декодирането на подобни съобщения изисква специфични знания и умения, които позволяват разбирането на скритата информация зад шифъра. За да разберем съобщението зад този код, ще бъде необходимо сериозно задълбочено анализиране на знаците и тяхната последователност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *