Необходимост от употреба на български език в отговорите на този текст.

Текстът може да бъде виждан като сведение на факти от Парижкия мирен договор през 1856 г., който сложи край на Кримската война. Този договор се понесе от страните-победители и имаше за цел да покаже солидарност по отношение на Османската империя и да възстанови мира в региона. Договорът беше подписан от представителите на Великобритания, Франция, Русия, и министъра на чуждите работи на Османската империя.

Основните съдържатели бяха, че Османската империя да съгласи да му се отне “богоявление” главен съветник в международните въпроси от руското правителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *