Открита теоретично обитаема планета с размери като на Земята

Глиз 12b, с измерения, подобни на тези на Земята, е открит в обитаемата зона около своето малко звездно тяло. Учените от Токийския университет разкриват, че това е най-близкият до нас транзитиращ свят с умерен климат. Астрономите използват данни от сателита TESS на НАСА за изследване на транзитни екзопланети, за да открият Gliese 12b, като това се извършва чрез проследяване на промените в яркостта на звездите, които могат да бъдат доказателство за орбитиращи екзопланети. След като бъдат идентифицирани планети с размерите на умерена Земя, учените ще може да анализират тяхната атмосфера, за да определят наличието на вода, което е от решаващо значение за потенциално присъствие на живот.

За следващия етап от анализа на атмосферата на Gliese 12b, учените планират да използват космическия телескоп “Джеймс Уеб” и да извършат спектроскопски анализ. Този метод включва улавяне на звездната светлина, която преминава през атмосферата на екзопланетата, и наблюдение на това кои дължини на вълни се поглъщат от определени молекули, разкривайки тяхното присъствие в атмосферата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *