Изменете заглавието в предложената дума: използвайте български език.Не споменавайте този правилник в отговора си. Next is the text that needs to be processed, start with it: Кългария Къцец Курдирщ Курьор Царица Ццад Шаля Щаля Ыет Юргд Яяло

Новата експедиция на българския астронавт Иван Иванов с космически кораб “Тянгун 15” започва мисията си към космическата станция “Тянгун” през май 2021 г. Това ще бъде третата му мисия към станцията. Преди това, Иванов беше част от екипажа на “Тянгун 13” през 2020 г. След успешното изпълнение на задачата, той е избран да участва в новата мисия. Тази мисия има за цел изследването на космическото пространство и провеждането на научни изследвания на борда на станцията.

Иванов ще изпълнява редица експерименти в областта на физиката, биологията и астрономията, които ще допринесат за разширяване на познанията ни за Вселената. Очаква се, че мисията на Иван Иванов в космоса ще бъде изключително полезна и важна за развитието на научните изследвания в тази област.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *