Изместване на заглавието. Максимум 16 думи.

Вашата мисия е да проектирате и развивате платформа, която подпомага развитието и управлението на софтуерни приложения. Тъй като се предлага за множество клиенти, включително големи технологични компании, важно е платформата да бъде надеждна и с висока производителност. Вие ще работите в Synopsys Software Integrity Group.

Отделът е отговорен за разработването на продукти за сигурност на софтуер, които помагат на клиентите да защитят активите и данните си. Позицията изисква създаването на архитектурни решения и предоставяне на техническа експертиза, за да се гарантира качеството на софтуерните продукти. Вашият опит ще бъде отлично предимство, тъй като ще бъдете отговорни за решаването на сложни предизвикателства в процеса на разработка.

Важно е имате солидно разбиране на различни технологии и инструменти, за да можете да предоставяте професионални решения на компанията. Трябва да бъдете готови да се присъедините към динамичен екип и да работите в среда, която изисква гъвкавост и бързо усвояване на нови знания и технологии. Ще бъдете част от иновационния процес и ще играете важна роля в достигането на поставените цели.

Фирмата предлага конкурентно заплащане, допълнителни ползи и възможности за професионален растеж и развитие. Всички кандидати ще бъдат изцяло оценявани и разглеждани, без значение от раса, религия, сексуална ориентация, гендер, возраст или инвалидност. “Synopsys е горд да предлага работна среда, която поддържа разнообразието и инклузията, като провежда активни практики за наемане и насърчава различните гласове и мнения.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *