Слабо правило: използвайте български език за ваш отговор!

Първоначално текстът беше разделен на три основни парче, като всеки един си имаше своята тема. Последният параграф говореше за новата PlayStation 5 Pro и беше предполагаемо планиран или в разработка.

Първите два параграфа звучаха като новина или членка от блог, която говореше за различни компании и техните продукти. Текстът беше написан на български, в изпъкнал шрифт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *