Укрепете своята парола: ползвайте двуезични символи за по-голяма сигурност

Текстът съдържа следния смислен пореден ред: „На 10 юни, близо до звездата HR 6819 открихме системата с три звезди, сигнализирана от първата гравитационна вълнова директноъ изпратена от черна дупка в друга звезда.“айте, имаме ново откритие! На 10 юни, близо до звездата HR 6819, беше открита система с три звезди.

Това беше потвърдено от първото наблюдение на гравитационни вълни, изпратено от черна дупка към друго звездно тяло.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *