Тайнствените области на Дайсън може да имат друго обяснение.

Научният екип идентифицира седем звезди като потенциални кандидати за сфери на Дайсън. Повечето от тях излъчват в инфрачервените вълни и се предложи от Фрийман Дайсън през 1960 г. Влезте в ролята на Дайсън и представете идеята ви за разполагане на колектори за енергия около звездите.

Астрометричният спътник картографира звездите и е от полза за много изследвания. Използвани са данни от 2MASS и WISE, за да се идентифицират звездите с инфрачервен излишък.

В статията на Тонгтян Рен и неговия екип са разгледани резултатите от проекта и се задълбочава евентуалното естество на кандидат-сферите. Екипът е сравнил данните от VLASS и няколко други радиопрегледи на небето, като търсеха радиоизточници в близост до позициите на кандидатите.

Откриха радиоизточници за три от кандидатите: A, B и G. Има и други кандидати, за които съответстващ радиоизточник все още не е открит. Те може да са технологични сфери около далечни звезди, но се изискват още радиоизследвания с по-висока резолюция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *