Този инструмент отключва функцията за извикване на ИИ в Windows за неподдържани компютри

Microsoft обяви, че функцията Recall е достъпна само на скоро пуснатите и бъдещите компютри с вградени невронни процесори (NPU) за изкуствен интелект. За да се активира Recall, компютрите трябва да бъдат снабдени с Arm64-базирани SoC от Qualcomm Snapdragon, Microsoft SQ или Ampere чипсет, и да работят с Windows 11 версия 24H2 build 26100.712. Recall може да прави снимки на компютъра, съхранява ги локално и използва малки езикови модели, за да разпознава текст, изображения и видеоклипове.

Потребителите могат да търсят в хронологията на Recall за предишно разгледани изображения, уебсайтове, документи или имейли. Microsoft уверява, че Recall може да работи дори при неясни контекстуални подсказки, което позволява търсене, когато потребителят не моза да си спомни точни фрази или описания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *