Япония загуби връзка със своя единствен сондаж на Венера, която човечеството имаше.

Космическият апарат Venus Climate Orbiter стартира отвъд Земята през 2010 г. на стойност 300 млн. долара. За съжаление, мисията започна неуспешно, като не успя да влезе в орбита около Венера поради повреда в основния двигател.

След пет години обикаляне около Слънцето, екипът на мисията успя да измисли втора възможност и през 2015 г. успешно навлезе в орбита около Венера. В последствие космическият апарат провежда научни изследвания и прави неочаквани наблюдения. За да се осъществят комуникациите със Земята, апаратът трябва да поддържа стабилна ориентация, за да насочи антената си.

Вторият пост от екипа на мисията обещава да информира за бъдещите планове след тяхното фиксиране. Отбелязва се, че дори ако сондата не може да бъде спасена, мисията ще бъде успешна в подобряването на разбирането за климата и динамиката на атмосферата на Венера, както и в демонстрирането на решенията на инженерите на JAXA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *