Проучване установи, че интернетът променя химията на мозъка на младите хора.

Известно е, че интернет зависимостта може да има сериозни последици за мозъка и поведението на хората. Публикуваното проучване в списание за ментално здраве PLOS разглежда предишни изследвания, които са използвали функционален магнитен резонанс (fMRI), за да проучат мозъчната активност на хора с интернет зависимост. Резултатите показват, че младите хора реагират с повишена активност в мозъка дори по време на покой, което води до пристрастяващо поведение и промени в психичното здраве, развитието и способностите им. Изследването е включило 237 деца на възраст от 10 до 19 години с диагноза “пристрастяване към интернет” в периода 2013 – 2023 г. Така се разкрива, че почти половината от британските тийнейджъри се чувстват пристрастени към социалните медии, което още повече подчертава уязвимостта на младите хора спрямо интернет зависимостта.

Натрапчивото използване на интернет, консумирането на медийно съдържание и други пориви, свързани с интернет, могат да имат отрицателни последици за поведението и развитието на подрастващите. Тези резултати подчертават важността от създаване на балансиран и здравословен подход към използването на интернет, особено сред младите хора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *