Нова теория: времето е илюзия, създадена от квантовото заплитане.

Това е много смело твърдение, което със сигурност изисква малко задълбочаване, за да се разбере напълно. За да вникнем в същността на тази нова теория, трябва да разберем няколко неща, включително квантовото заплитане. По най-основното си определение квантовото заплитане е, когато два обекта са толкова неразривно свързани, че когато единият се наруши, другият също се нарушава, независимо колко далеч са един от друг.

Квантовата теория обаче твърди, че времето не може да се огъва по никакъв начин. То не се променя. Много физици смятат, че определението за време в двете теории трябва да е съгласувано.

За да докажат това, Алесандро Копо и други изследователи тръгват на лов за нов начин за дефиниране на времето. По този начин всеки, който наблюдава Вселената отвън, би я видял като напълно статична и непроменяща се. Това със сигурност е интересен нов начин да се опитаме да определим времето.

Макар че много физици смятат, че новото определение на времето е обещаващо, все още има някои детайли, които трябва да бъдат изгладени, за да се разбере наистина напълно какво точно е времето и дали то наистина е следствие от квантовото заплитане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *