Име на професионалната услуга: Български преводач и редактор за превод и закачане.

МАВЕН (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) е управляем космически апарат, изстрелян от NASA с цел изследване на атмосферата на Марс и еволюцията на летливите вещества. Той беше изстрелян на 18 ноември 2013 г. и влетя в Мартовата орбита на 22 септември 2014 г.

MAVEN е първата от три космически мисии на NASA, които са проведени през 2013 г. с цел да изградят по-добро разбиране на азотен цикъл и атмосферата на Марс. Мисията представлява двойна важност и върхувото като изследване на ефектите от съвременното слънчево влияние върху Марсовата атмосфера.

Космическият апарат е разработен от „Лаборатория за приложна физика“ (LASP) на Университета на Колорадо и управляван от NASA. Целта му е да предостави информация за процесите в атмосферата и изгубената водородова газ по време загубата й.

MAVEN се изследва Марсовата атмосфера и това доведе до изследване на йона на Martian орбитата, на която летящото средно-ексцентрично орбитиращо телескоп MAVEN е изстрелян.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *