Ширина камерата на iPhone 18 ще бъде предизвикателство за много смартфони.

Първата апликация на Apple, която трябва да бъде отбелязана, е като част от новите функции в iOS 18, е Apple Intelligence. Това е нова функция, която ще предостави интелигентен контролен център за потребителите на iPhone. Тази функция ще предостави умна и персонализирана информация за потребителите, като например контрол на устройството и оценка на активната полза на приложените приложения. От друга страна, тя ще предостави усъвършенствана защита и разрешаване на конфликтите между приложенията, съобразено със зададените от потребителя предпочитания и интереси.

Презентирана за първи път в iOS 18, Apple Intelligence е класифицирана като един от главните аспекти на иновациите на iPhone. Тя ще предостави интелигентни идеи и подходи при избор на подходящи приложения и предлагане на персонализирани решения. Свързана с основно устройство и съвместима с iPhone 16 и iPhone 16 Pro, тази функция ще улесни използването и управлението на телефона, като предварително предостави интелигентни функционалности и усовершенствана защита.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *