DuckDuckGo сега позволява анонимни разговори с ИИ чатботове.

DuckDuckGo се отличава с приоритет на личната поверителност на потребителите пред събирането на данни. Тя удостоверява потребителите, че чатовете им не се записват или съхраняват, и разговорите им не се използват за обучение на моделите за чат, както и на моделите на други доставчици.

Освен това, има бутон за спешни случаи, който изчиства целия чат и гарантира, че личната информация никога няма да бъде разкрита. DuckDuckGo AI Chat предлага разнообразни функции за защита на данните и удобен за потребителя интерфейс.

В допълнение, предлага възможност за взаимодействие с множество LLM модели, които имат различни силни и слаби страни. Така потребителите могат да намерят най-подходящия за техните нужди LLM.

В бъдеще ще бъдат интегрирани още чатботове като Llama 3 с отворен код на Meta и Mixtral 8x7B на Mistral. Чатът с изкуствен интелект на DuckDuckGo може да бъде намерен в раздел “Чат” на страницата с резултатите от търсенето или на duck.ai или duckduckgo.com/chat.

Също така може да се стартира като въведете “!ai” или “!chat” в полето за търсене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *