Сателитите Starlink вероятно смущават озоновия слой и пречат на неговото възстановяване.

Изследованието показва, че умиращите сателити може да допринесат за изчерпване на озоновия слой, който предпазва Земята от ултравиолетовата радиация от Слънцето. Въпреки че изследователите са се фокусирали върху замърсителите, отлитащи от ракетите, едва сега започваме да осъзнаваме последиците от изгарянето в атмосферата на спрени и неизправни сателити. Според съавтора на изследването, хората едва сега започват да осъзнават, че този проблем може да се превърне в заплаха. Научниците считат, че е невъзможно да се получат точни данни за замърсителите, които сателитите изпускат, когато се връщат обратно в атмосферата, и затова могат само да оценят въздействието им върху околната среда.

Екипът изчислява, че нивата на алуминиеви оксиди в атмосферата могат да се увеличат със 646% над естествените нива всяка година, ако сателитите продължат да се разработват по план.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *