Можете да слушате съдържанието на страница чрез Chrome на вашия Android телефон

Инсталирайте TTS разширението за браузъра си, за да настройвате скоростта на възпроизвеждане и да използвате другите функции. Microsoft Edge предлага TTS функционалност вече. Chrome не поддържа TTS функция за компютри. Текст в статии се подчертава, но може да бъде изключено.

Разгледайте изображенията по-долу за напътствия за стартиране на TTS на текущата страница.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *