Нуждаем се от космическа медицина, за да населяваме Луната.

Базата данни събира информация и проби от различни космически мисии, включително тези, които са изпълнени от SpaceX и НАСА. Това позволява на изследователите да сравняват и стандартизират резултатите от космическата медицина за бъдещи мисии.

Учените, включени в изследването, отбелязват, че това е значителен напредък в изучаването на човешката адаптация и живота в космоса. Изследванията показват, че космическите полети предизвикват фундаментални клетъчни, молекулярни и физиологични промени в телата на астронавтите.

Стабилни промени обаче се наблюдават след връщането им на Земята. Въпреки това, с увеличаващия се брой на космическите полети и планиранията за пътуване до Луната и отвъд нея, изследванията за влиянието на микрогравитацията върху човешкото тяло стават все по-необходими.

Съществуващите рамки за космическа медицина са все още в началните си стадии и не успяват да съпоставят напредъка в прецизната медицина на Земята. Поради това е от съществено значение да се разработят бази данни, инструменти и протоколи за космическа медицина.

Като резултат на това е създаден Космическият медицински атлас – събрание от данни и проби от различни космически мисии, което ще помогне за стандартизиране на биологичните измервания и обмена на данни за клинични, клетъчни и генетични изследвания. Намереният ефект от използването на общи протоколи при събирането, обработката и анализа на пробите в различни мисии е възможността да се валидират и сравняват резултатите с други изследователи и космически агенции.

Базата данни вече открива често срещани телесни промени, които астронавтите изпитват по време на мисиите, като активността на имунната система, промени в ДНК и изменения в активността на гените. Екипът подчертава, че Космическият медицински атлас представлява съществено увеличение на публично достъпните данни за човешката космическа биология.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *