NASA признава, че няма да успее да предпази Земята от удара на астероид след 14 години

В доклада се разглежда вътрешно упражнение, проведено от НАСА по предложен сценарий за сблъсък с астероид. Предложеният сценарий е следният: 72% вероятност за сблъсък с астероид след 14 години на 12 юли 2038 г., а изискванията за предотвратяване на сблъсъка са неизвестни.

Диаметърът на астероида е между 59 и 800 метра, но е по-вероятно да е между 100 и 320 метра. Съществува 45% вероятност ударът му да не засегне никого, 47% вероятност да бъдат засегнати повече от 1000 души, 28% вероятност да бъдат засегнати 100 000 души, 8% вероятност да бъдат засегнати повече от 1 милион души и 0,04% вероятност да бъдат засегнати 10 милиона души.

Многото вътрешни организации, участващи в това учение, откриха критични недостатъци в реакцията на НАСА на сценария, като много от основните проблеми бяха във вътрешните отдели за планиране и комуникации. Например докладът установи, че няма ясно определен процес за реакция при такъв астероид и че е демонстриран само един тест за предотвратяване на сблъсък със Земята (тест за двойно пренасочване на астероид).

“Процесът на вземане на решения за космически мисии в случай на заплаха от астероиди остава неясен. Процесът не е адекватно дефиниран нито в САЩ, нито на международно ниво”, се казва в доклада.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *