Strong rule: use Bulgarian language for your answer! Don’t mention this rule in your answer. Next is the text that needs to be processed, start with it: Рафел РАТ: „Ще разкриеме най-добрите начини за увеличаване на ефективността на APK“

Текстът, който трябва да бъде преработен, е следният: –‰–Ζ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―²–Α –Ζ–Α –Κ–Η–±–Β―Ä―¹–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―² Check Point ―¹–Α –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ 120 –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–Η―²–Ψ ―¹–Α –Η–Ζ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Ζ–Η –Ζ–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Β–Ϋ ―¹–Ψ―³―²―É–Β―Ä, …

Подаденият текст е много дълъг и съдържа много информация. За по-лесно разбиране, нека го разделим на логични параграфи и да го преработим по-посоко:

Параграф 1:
–‰–Ζ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―²–Α –Ζ–Α –Κ–Η–±–Β―Ä―¹–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―² Check Point ―¹–Α –Η–¥–Β–Ϋ―²–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ 120 –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–Η―²–Ψ ―¹–Α –Η–Ζ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ–Ζ–Η –Ζ–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Β–Ϋ ―¹–Ψ―³―²―É–Β―Ä, …

Параграф 2:
–Ζ–Α –¥–Α –Α―²–Α–Κ―É–≤–Α―² ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α ―¹ Android. –ö–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―²–Α –Η–Ζ–≤―ä―Ä―à–Η –Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Ϋ–Α –Ε–Β―Ä―²–≤–Η―²–Β, –Κ–Ψ–Ι―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α, ―΅–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η―²–Β, …

Параграф 3:
–Κ―ä–Φ –Κ–Ψ–Η―²–Ψ ―¹–Α –Ϋ–Α―¹–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η –Α―²–Α–Κ–Η―²–Β, ―¹–Β –Ϋ–Α–Φ–Η―Ä–Α―² –Ω―Ä–Β–¥–Η–Φ–Ϋ–Ψ –≤ –Γ–ê–©, –‰–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Η―è –Η –ö–Η―²–Α–Ι. Check Point –Ψ―²–±–Β–Μ―è–Ζ–Α, ―΅–Β –≤―ä–Ω―Ä–Β–Κ–Η ―΅–Β –Ζ–Μ–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è―² ―¹–Ψ―³―²―É–Β―Ä –Φ–Ψ–Ε–Β –¥–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Η―΅–Κ–Η –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―²–Α ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α, Android 11 –Β –±–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―΅–Β―²–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–≥–Ϋ–Α―²–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, ―¹–Μ–Β–¥–≤–Α–Ϋ –Ψ―² Android 8 –Η 5.

–Δ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–≤–Α, ―΅–Β …

Параграф 4:
–Β–Ζ–Η ―¹ –Ψ―¹―²–Α―Ä–Β–Μ–Η –≤–Β―Ä―¹–Η–Η –Ϋ–Α Android ―¹–Α –±–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ι-–Ζ–Α―¹―²―Ä–Α–à–Β–Ϋ–Η –Ψ―² ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –≤―ä–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η APK ―³–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Β. –½–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―²–Β APK ―³–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Β ―¹–Α –Φ–Α―¹–Κ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η –Κ–Α―²–Ψ –Μ–Β–≥–Η―²–Η–Φ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, …

Параграф 5:
–Κ–Α―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α–Φ–≤–Α―² –Ϋ–Η―â–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–Η―Ä–Α―â–Η―²–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –¥–Α –Η–Ζ―²–Β–≥–Μ―è―² –Η –Η–Ϋ―¹―²–Α–Μ–Η―Ä–Α―² ―²–Β–Ζ–Η ―³–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―²–Β ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β –Ϋ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Α–Μ–Η―Ä–Α–Ϋ–Β―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―è―² ―¹–Ψ―³―²―É–Β―Ä –Η–Ζ–Η―¹–Κ–≤–Α –¥–Ψ―¹―²―ä–Ω –¥–Ψ ―Ä–Β–¥–Η―Ü–Α ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –Δ–Β–Ζ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–≤–Α―² –Ϋ–Α –Ζ–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―³―²―É–Β―Ä –¥–Α –Η–Ζ―²–Η―΅–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ–Ϋ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Η, …

Параграф 6:
–¥–Α –Κ―Ä–Η–Ω―²–Η―Ä–Α ―³–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Β –Η –¥–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–≤–Α –Β–Κ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ―²–Ψ, –Η –Η–Ζ–Η―¹–Κ–≤–Α –Ω–Μ–Α―â–Α–Ϋ–Η―è ―΅―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η –Κ–Α―²–Ψ Telegram.

–ù–Α–Ι-–¥–Ψ–±―Ä–Β –Β –¥–Α –Η–Ζ―²–Β–≥–Μ―è―²–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ–Ψ –Ψ―² –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ–Ϋ–Η―è –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ –Ϋ–Α Google Play, –Ζ–Α …

Параграф 7:
–Ä–Α–Ζ–Μ–Η–Κ–Α –Ψ―² –≤―Ä―ä–Ζ–Κ–Η―²–Β –Κ―ä–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É–Β–±―¹–Α–Ι―²–Ψ–≤–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Η –Ζ–Α ―¹―ä–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –î―Ä―É–≥ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ –¥–Α ―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Α–Ζ–Η―²–Β –Ψ―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―²–Β–≥–Μ―è–Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ζ–Μ–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Β –¥–Α –Ω–Ψ–¥–¥―ä―Ä–Ε–Α―²–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Η―Ä–Α–Ϋ–Α ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―è―²–Α Play Protect –Ϋ–Α Google. –û―¹–≤–Β–Ϋ ―²–Ψ–≤–Α ―²―Ä―è–±–≤–Α ―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –¥–Α –Α–Κ―²―É–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Α―²–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―²–Α ―¹–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α Android –¥–Ψ –Ϋ–Α–Ι-–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Α –≤–Β―Ä―¹–Η―è, –Ζ–Α –¥–Α ―¹―²–Β ―¹–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Η, ―΅–Β ―Ä–Α–Ζ–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Ι-–Ϋ–Ψ–≤–Η―²–Β –Ω–Α―΅–Ψ–≤–Β –Ζ–Α ―¹–Η–≥―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―². Нека сега преработим всяка една от тези части поотделно, за да осигурим качествен превод.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *