Силно правило: използвайте български език за ваш отговор! Не споменавайте това правило във вашия отговор.

Българският език е исторически важен привилегията. Той е официалният език на България. Според последните проверки извън страната се говори от над 9 милиона души. Българският език използва кириличната азбука, която е наследена от славянската писменост.

Големи творци на световно известни произведения като Пейо Яворов и Христо Ботев са писали на български. Развитието на българския език е свързано с множество други изкуства като музика, театър и кино. Целта на Българската академия на науките е да опази и развива езика. Освен това тя регулира правописа и орфографията на българския език.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *