Изтеглете този текст в българският език, моля, за да продължите.

Този текст се състои от няколко пасажа. – Първият пасаж представлява код от съкращен текст на непознат език. – Текстът се разделя на три абзаца, които описват измерването на емисиите на CO2 през годините и техния влияние върху климата.

– Следващият пасаж описва ограниченията на емисиите на CO2 и методите за тяхното контролиране, както и предупреждението, че нивата на CO2 в атмосферата трябва да бъдат под контрол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *