Портата към подземния свят в сърцето на Сибир – увеличава се с тревожни размери всяка година.

Това срутване разкрива слоеве вечна замръзналост в останалата част от склона, които са били замразени до 650 000 години – най-старата вечно замръзнала земя в Сибир и втората най-стара в света. Новите изследвания показват, че скалната стена на мегасрутището Батагай, или челната стена, се отдръпва със скорост 12 метра годишно поради размразяването на вечната замръзналост.

Срутеният участък от склона на хълма, който е паднал до 55 м под челната стена, също се топи бързо и в резултат на това потъва. “Бързото размразяване на вечно ледената почва е широко разпространено и се наблюдава, че се увеличава в богатите на лед арктически и субарктически вечно замръзнали терени”, пише изследователският екип в проучване, публикувано онлайн на 31 март в списание Geomorphology.

Срутището се простира на ширина от 90 м. През 2014 г. ширината на мегасрутището е била 790 м, което означава, че за по-малко от 10 години то се е разширило с 200 м. Изследователите вече са знаели, че тя се разраства, но за първи път определят количествено обема на стопилката, която се излива от кратера. Те са направили това, като са разгледали сателитни снимки, полеви измервания и данни от лабораторни тестове на проби от Батагай.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *